Jak działa klimatyzacja?

Urządzenia do chłodzenia pomieszczeń stają się obecnie normą przede wszystkim w biurach, ale coraz częściej wykorzystywane są również w budynkach mieszkalnych. Sposób działania klimatyzacji w standardowych, najczęściej stosowanych instalacjach typu split jest prosty, co przekłada się na łatwą obsługę, a także niezbyt skomplikowany montaż. Cały system składa się przede wszystkim z dwóch podstawowych urządzeń: jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Budowa i zasada działania klimatyzacji

W ramach jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej następuje obieg cieczy i gazu, którego efektem jest powstanie chłodnego powietrza, a także oddanie ciepła na zewnętrz obiektu. Pierwszą z nich nazywamy skraplaczem, zaś drugie urządzenie jest określone parownikiem, pomiędzy którymi transportowany jest czynnik chłodniczy.

W ramach tego obiegu jest on zamieniany w urządzeniu wewnętrznym w chłodniejszy od temperatury otoczenia gaz za pomocą sprężarki, zaś pozyskane z pomieszczenia ciepło oddawane jest w skraplaczu na zewnątrz obiektu. Jednocześnie sam czynnik chłodniczy jest ponownie zamieniany w ciecz, przepływa do parownika, a następnie proces chłodzenia rozpoczyna się od początku.

Inne instalacje

Przedstawiony wyżej schemat jest charakterystyczny dla klimatyzacji split, zaś pewne różnice można zaobserwować w przypadku innych, nieco rzadziej wykorzystywanych systemów chłodzenia pomieszczeń. W przypadku opcji multisplit mamy do czynienia z jedną jednostką zewnętrzną oraz wieloma jednostkami wewnętrznymi, w tym nawet 9 urządzeniami. Inną możliwością jest zastosowanie klimatyzatorów przenośnych, które ze względu na swoją mobilność składają się tylko z jednego urządzenia z odprowadzeniem ciepłego powietrza za pomocą przewodu. Sama zasada działania jest jednak podobna.

Dodatkowe informacje

Funkcjonowanie klimatyzacji daje także znacznie więcej możliwości. Istnienie filtra sprawia, że w trakcie przepływu powietrza jest ono pozbawiane zanieczyszczeń. Ten sam układ często może być wykorzystywany również do ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym, gdy zachodzi odwrotny do wcześniej opisanego proces podnoszenia temperatury wewnątrz budynku.