Zasada działania klimatyzacji

Systemem, który odgrywa coraz większą rolę w komfortowym spędzaniu czasu w domu oraz w pracy jest klimatyzacja. Sprzyja temu fakt, że charakteryzuje ją również prosta zasada działania, dzięki czemu obsługa urządzenia nie stanowi większego problemu, a można ją wykorzystywać praktycznie w większości lokalizacji. Postaramy się przedstawić podstawowy schemat, który jest charakterystyczny dla najpopularniejszych na rynku urządzeń typu split.

Najważniejsze elementy budowy

Wyjaśnienie tego zagadnienia powinno się rozpocząć od wymienienia urządzeń, które wchodzą w skład całego układu chłodzenia pomieszczeń. Należą do nich przede wszystkim jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna, gdzie pierwszą z nich jest parownik, zaś drugą skraplacz. Są one połączone rurami, w których płynie czynnik chłodniczy, odpowiadający podczas działania klimatyzacji za zmniejszenie temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Podstawowa zasada działania klimatyzacji

W początkowym etapie obiegu czynnika chłodniczego, zamieniany jest on w parowniku ze stanu ciekłego w gazowy. Wówczas pochłaniane jest przez niego ciepło z pomieszczenia, a w przeciwnym kierunku oddawany chłód, który ma zwiększyć komfort przebywających osób. W dalszym etapie czynnik trafia do sprężarki, w której to zostaje poddany zwiększeniu ciśnienia i jednocześnie temperatury. Po tym procesie kierowany jest do skraplacza, w którym następuje ochłodzenie, skroplenie i jednocześnie wydalenie zbędnego ciepła na zewnątrz. Utworzona ponownie ciecz płynie do parownika, gdzie wszystko zaczyna się od początku.

Inne możliwości funkcjonowania

Nieco inaczej może także działać klimatyzacja, która jest połączona z pompą ciepła i jej funkcjonowanie pozwala na ogrzewanie pomieszczeń podczas najchłodniejszych okresów w roku. Wówczas obieg czynnika chłodniczy zostaje odwrócony i to chłodne powietrze jest wydalane na zewnętrz budynku, zaś ciepło zostaje uwalniane przez skraplacz wewnątrz domu czy biura. Trzeba również pamiętać, że w trakcie działania klimatyzacji powietrze jest nie tylko schładzane, ale również oczyszczane z wszelkich zanieczyszczeń.